Adviesburo

Ten behoeve nieuw- en verbouw in de agrarische sector verzorgen wij:
(Enkel voor eigen projecten)

1. berekeningen voor:

Funderingen (inclusief sonderingen)
Staalconstructies
Gelamineerd Houtconstructies
Detailberekeningen voor staal- en houtconstructies
2. aanvragen en begeleiding bouwaanvragen agrarische sector:

Bestemmingsplanonderzoek
Aanvragen welstandsbeoordeling door gemeentelijke architecten
Tekeningen t.b.v. welstandsbeoordeling
Formulieren t.b.v. bouwaanvragen
Eventueel benodigde onderzoeken1 t.b.v. bouwaanvragen
Tekeningen t.b.v. bouwaanvraag
1) onderzoeken en berekeningen die voor kunnen komen zijn o.a. asbestinventarisatierapport, brandoverslagberekeningen, energieprestatieberekening

3. revisies en aanvragen en begeleiding vergunningen wet milieubeheer agrarische sector:
4. haalbaarheidsonderzoek bouwplannen t.o.v. bouwkosten in de agrarische sector:

 

 WERKZAAMHEDEN:

  • Milieuvergunningen agrarisch
  • Omgevingsvergunning agrarisch
  • Sterkteberekeningen vlgns Eurocode
  • 3D inmeten bouwplaatsen
  • Haalbaarheidsonderzoek bouwen
  • Bouwbegeleiding
  • Foliedaken techniek